Etats-Generaux-kimlerden-olusur
6 Aralık 2021

Etats Generaux Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

ile Nedir-Ki

Bugün yazımızda Fransa’da devrimden önceki dönemin parlamentosu olan etats generaux hakkında konuşacağız. Etats Generaux nedir, kimlerden oluşur ve özellikleri nelerdir sorularını cevaplayacağız.

Etats Generaux Nedir?

Genel meclis anlamına gelen etats generaux Fransız Devrimi’nden önce görev yapan parlamentodur. Devrimden önce parlamento üç kesimden oluşuyordu. Birincisi soylular, ikincisi din adamları ve üçüncüsü de halktı. Bu sisteme 1302 yılında geçilmişti. Toplumun hemen hemen bütün kesimlerinin temsiliyeti olduğu için ismi genel meclis olarak anıldı.

Meclis meşhur yüz yıl savaşları sürecinde aktif durumdaydı. Daha sonra 1560 yılına kadar herhangi toplantı yapılmadı. 1560 ile 1614 yılları arasında tekrar aktif hale getirildi. 1789 yılında mali kriz nedeniyle kral genel meclisi tekrar göreve çağırdı. Ancak olaylar bu sefer geçmişteki gibi yürümedi. Bu çağrı monarşinin yıkılmasına ve ardından cumhuriyetin doğmasına sebep oldu.

Etats Generaux Özellikleri Nelerdir?

  • Meclis sürekli aktif halde olan bir meclis değildi. Genel olarak sıkıntılı zamanlarda talebe göre toplanılırdı.
  • Meclisin yasama ve yargı rolü yoktu.
  • Son toplantı krallığın borçlarından kaynaklanan mali krizi çözmek için yapıldı.
  • Son toplantı 4 Mayıs 1789’da Versay da yapıldı.
  • Bu toplantıya 1200 temsilci katıldı.

Etats Generaux Fransız Devrimi

Kral toplantıya bir cübbe ve manto ile katılır. Etrafı kraliyetin subayları ile çevrilidir. Şapkasında zamanın en büyük elması olan regent takılıdır. Kraliçe ise altın ve gümüşten bir elbise giyer. Kral toplantıya barışçıl olarak başlar ve kendisini halkların dostu ilan eder. Daha sonra kendisini bu toplantıya götüren koşulları açıklar. Daha sonra günümüzün Maliye Bakanı olarak adlandırılacak Necker, ekonominin durumu ile ilgili bir konuşma yapar ve yeni vergiler ile bunun çözüleceğini belirtir. Daha sonra bir piskopos sarayın lüksünü eleştiren bir konuşma yapar ve bu konuşma sonrası alkışlanır. Asıl tartışma ise temsiliyet gücünde çıkar. Din adamları ve soylular oylamanın sınıf bazlı olmasını ister. Bu sayede her oylamada kendi istedikleri olacaktır. Ancak halk kişi sayısına göre oylamanın yapılması ister. Bu tartışma kriz çıkmasına sebep olur.

Sol ve sağ kavramı da bu meclis ile ortaya çıkmıştır. Meclis oturma düzeninde eşitlikçiler, devrimciler kralın solunda, rejim destekçileri de sağında oturmaktaydı. Sağ kısımda oturanlar genel olarak hiyerarşiyi ve geleneği destekleyen siyasetçilerdi. Ancak günümüzde sağ-sol anlayışı farklı ülkelerde ve oluşumlarda farklı anlamlara gelebilmektedir.

Etats Generaux nedir, kimlerden oluşur ve özellikleri nelerdir sorularını cevapladık. Eklemek istediklerinizi aşağıdan yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz.