paleografya-ne-bilimi
26 Haziran 2020

Paleografya Nedir? Paleografya Ne Bilimi?

ile Nedir-Ki

Yunanca “palaios graphe” kelimesinden gelen paleografya nedir ve ne bilimidir. Paleografya ile ilgili merak edilenler yazımız içeriğinde.

Paleografya Nedir?

Pasaios graphe yunanca eski yazı demektir. Bu sebeple paleografya toplumların geçmiş yıllarda kullanmış oldukları yazıları inceleyen bilimdir. Yazı o toplum hakkında birçok kanıya varılmasına sebep olur. Orhun ve Uygur abideleri incelenmiş ve o zamanki yılları anlamlandırmak için tarihçilere ilham kaynağı olmuştur.

İlk olarak 1700’lü yıllarda Yunan paleografili kurulmuş daha sonra bunu Latin paleografisi takip etmiştir. Sümerlere ait çivi yazıları, Mısırlıların hiyeroflifi üzerinde uzun incelemeler yapılmış yazılardır.

Paleografya sayesinde büyük tarihi olayları aydınlatmak daha mümkün hale gelmiştir. Buna en büyük örnek Kadeş Antlaşması’dır. Milattan önce Mısır ve Hitit uygarlıkları büyük bir savaş yapmış ve savaş sonucu Kadeş Antlaşması yapılmıştır. Paleofrafya bilimcileri bu antlaşma ile ilgili başarılı çalışmalar yaparak tarihin aydınlatılmasına büyük katkıda bulunmuşlardır.

Paleografya nedir ve ne bilimidir? Pelaografya neyi inceler gibi soruların cevaplarını vermeye çalıştık. Aklınıza takılan soruları aşağıdan yorum yaparak bizlerle paylaşabilirsiniz.