fenomenolojik-yontemler
15 Eylül 2020

Fenomenolojik Yaklaşım Nedir? Eğitim ve Sosyoloji

ile Nedir-Ki

İçeriden bakmak anlamı da taşıyan fenomenolojik yaklaşım nedir? Eğitim ve sosyoloji alanında fenomenolojik yaklaşım temsilcileri kimlerdir?

Fenomenolojik Yaklaşım Nedir?

Fenomenolojik yaklaşım kişinin deneyimlerine ve yaşantısına odaklanan psikolojik bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre bireyi anlamak için geçmişte ve günümüzdeki yaşantısını bilmemiz gerekir. Mantıksal ve bilimsel varsayım ile oluşturulmuş yargıların dışta bırakılarak tamamen içe odaklanılması gerektiğini belirtir. Her bir bireyin eşsiz olduğu vurgular.

Fenomenolojik yakşamının öncüsü Sigmund Freud’dan sonra en önemli klinikçi kabul edilen Carl Rogers’dir.

Eğitimde Fenomenolojik Yaklaşım

Fenomenolojik yaklaşıma göre her bir birey eşsizdir ve değerlidir. Her bir bireyin de öğrenme ile ilgili farklı sorunları vardır. Buna genel olarak yaklaşmak sorunu çözmeyecektir. Fenomenolojik yaklaşım öğrencilerin sorunlarını ortaya çıkarma ve sonrasında o sorunu çözme aşamasında kolaylık sağlamaktadır.

Eğitimde fenomenolojik yaklaşım ile ilgili olarak Taare Zameen Par (Yerdeki Yıldızlar) filmini izlemenizi tavsiye ederiz.

Sosyolojide Fenomenolojik Yaklaşım

Her kişi dış dünyadaki durumları kendi dünyasında farklı değerlendirmektedir. Danışman kişinin kendi dünyasına inerek dış dünyayı nasıl değerlendirdiğini anlamaya çalışır. Danışanın dünyayı nasıl gördüğü, kelimelerin zihninde nasıl canlandığını anlamlandırmaya çalışır. Bu sebeple terapi sürecinde fenomenolojik yöntem sıkça kullanılır.

İntihara teşebbüs eden bir kişiye, böyle yaparsan aile bireylerin çok üzülür, çocukların ebeveynsiz kalır gibi cümleler kurmak duruma dışarıdan bakmaktır. Burada devreye fenomelojik yaklaşım girer. İntahar düşüncesi olan kişinin zihni ile birleşilerek neden intiharı düşünüyorum, neden sorunlarımı çözemiyorum, bu düşüncelerle boğuşmamın sebebi ne, geçmişimde bu durumu tetikleyen bir durum var mı gibi sorulara cevap aranır. Yazımızda belirttiğimiz gibi her birey değerlidir ve farklıdır. Bir birey mantıken yanlış bir karar verse dahi bu onun mantıksız olduğunu göstermez. Belki de yaşantısında dünyayı farklı algılamasına sebep olacak farklı durumlar olmuştur.

Eğitimde ve sosyolojide fenomenolojik yaklaşım nedir konusu üzerinde durduk. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıdan yorum yaparak bizlerle paylaşabilirsiniz.